ΜΕΘΟΔΟΣ STRIP

Τοποθέτηση 1689 τριχοθυλακίων, μονών, διπλών, τριπλών σε νεαρό άντρα 30 ετών, με την κλασική μέθοδο STRIP

Τοποθέτηση 1689 τριχοθυλακίων, μονών, διπλών, τριπλών σε νεαρό άντρα 30 ετών, με την κλασική μέθοδο STRIP

Κατά τη μέθοδο αυτή, που συνηθίζεται να λέγεται και FUT (Follicular Unit Transplantation), η παραγωγή των θυλακικών μονάδων γίνεται αφού προηγηθεί λήψη επιμήκους λωρίδας δέρματος, από τη δότρια περιοχή, μήκους 20 - 22cm και πλάτους 0.8 -1.6cm.

Η δότρια περιοχή είναι η ινιακή χώρα του κρανίου, που λέγεται και “ζώνη σταθερής τριχοφυΐας”.

Μετά την αφαίρεση της λωρίδας, από τη δότρια περιοχή, απαιτείται χειρουργική συρραφή, από έμπειρο δερματοχειρουργό.

Στη συνέχεια, οι θυλακικές μονάδες παρασκευάζονται μία μία, με τη χρήση μικροσκοπίου και μεταμοσχεύονται στην περιοχή που παρουσιάζει την αραίωση ή την απώλεια των τριχών.

Κάθε θυλακική μονάδα περιλαμβάνει από 1 μέχρι 4 τρίχες.

Η μέθοδος STRIP διαφοροποιείται από την FUE, μόνο κατά τον τρόπο λήψης και παρασκευής των μοσχευμάτων.

Τα στάδια που ακολουθούν, δηλαδή αυτά της τοποθέτησης είναι τα ίδια και στις δύο μεθόδους.

Ποιοί είναι οι στόχοι κατά τη λήψη με τη μέθοδο STRIP;

Βασικοί στόχοι του γιατρού κατά τη λήψη της λωρίδας δέρματος από το τριχωτό είναι:

 • Η ασφαλής λήψη της θυλακικών μονάδων στο STRIP. Επιδιώκεται να διασφαλίσουμε 100% ακέραιες τις θυλακικές μονάδες σε όλη την έκταση της λωρίδας που αφαιρέθηκε.

 • Η παραμονή ακέραιων των θυλακικών μονάδων στα χείλη του τραύματος της κεφαλής.

 • Η αποφυγή δημιουργίας μετεγχειρητικής ουλής στο σημείο της τομής.

Για έναν έμπειρο γιατρό οι παραπάνω στόχοι είναι εύκολα υλοποιήσιμοι.

before
ΜΕΘΟΔΟΣ STRIP - ΤΟΜΗ
πρίν και μετά (12 μήνες μετά την επέμβαση)

Πότε εφαρμόζουμε τη μέθοδο STRIP;

Στο κέντρο μας εφαρμόζουμε αποκλειστικά τη μέθοδο STRIP κυρίως:

 1. Σε γυναίκες,

 2. Σε άνδρες, που δεν επιθυμούν να ξυρίσουν το κεφάλι τους και απαιτείται μεγάλος αριθμός μοσχευμάτων που δεν μπορεί να ληφθεί με unshaven fue ή είναι εξαιρετικά δύσκολη η απόσπαση των θυλακικών μονάδων με τη μέθοδο FUE (Fox test negative).

Επίσης σε περιπτώσεις με λεπτές ξανθές τρίχες, ή σγουρές τρίχες.

Σε τι ποσοστό του συνόλου των περιστατικών εφαρμόζεται η μέθοδος STRIP;

Το ποσοστό της αποκλειστικής χρήσης της τεχνική STRIP, στο σύνολο των περιστατικών που έχουμε αναλάβει, έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παλαιότερα αφορούσε το 100% του συνόλου των περιστατικών, ενώ την τελευταία πενταετία το ποσοστό αυτό έχει διαμορφωθεί στο10% περίπου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνική STRIP χρησιμοποιείται και κατά τη συνδυαστική μέθοδο compo technique, τότε τοποσοστό αυξάνεται κατά 5% επιπλέον και αγγίζει τελικά το 15% περίπου των περιστατικών του κέντρου μας.

Επιπλοκές που σχετίζονται κυρίως με την τεχνική

Κατά τη διάρκεια της μεταμόσχευσης, πέραν των κοινών με τη μέθοδο FUE επιπλοκών, σε αυτή τη μέθοδο μεταμόσχευσης, που απαιτεί βαρύτερους χειρουργικούς χειρισμούς, ενδέχεται να εμφανιστούν, επιπρόσθετα και οι κάτωθι παρενέργειες.

 • Πόνος. Οφείλεται στους χειρουργικούς χειρισμούς κατά την διάρκεια της μεταμόσχευσης και στην διατομή επιπολής νευρικών κλάδων . Επιπρόσθετα η μεταμόσχευση από την φύση της είναι μία πολύωρη πράξη που προϋποθέτει ακινησία του ασθενούς σε πρηνή θέση (μπρούμητα), με συνέπεια ήπια μυοσκελετικά άλγη. Σε κάθε περίπτωση προγραμματισμένα ολιγόλεπτα διαλείμματα και χορήγηση μικρών δόσεων κορτικοστεροειδών και ήπιων αναλγητικών τόσο προεγχερητικά όσο και μετεγχειρητικά κάνουν τον πόνο πλήρως διαχειρίσιμο.
 • Αιμορραγία. Συμβαίνει κυρίως διεγχειρητικά ενώ σπανιότερα μπορεί να παρατηρηθεί και μετεγχειρητικά, κυρίως στην FUT. Άσκηση πίεσης για 15’ είναι αρκετή για να ελέγξει οποιαδήποτε μικρή αιμορραγία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον παρατηρηθεί, πρέπει να γίνει εκτίμηση από τον θεράποντα ιατρό και ανάλογοι χειρισμοί, εφόσον απαιτείται. Η χρήση κρύων επιθεμάτων διεγχειρητικά ελαχιστοποιεί την πιθανότητα αιμορραγίας. Προεγχειρητικά, η λήψη λεπτομερούς ιατρικού ιστορικού για αποκλεισμό περιπτώσεων αιμορραγικής διάθεσης είναι κομβική. Επιπρόσθετα, προεγχειρητικά επιβάλλεται να γίνει διακοπή χρήσης κάθε μορφής αντιπηκτικής αγωγής ή σκευασμάτων που υπεισέρχονται και μπορεί να διαταράξουν τον μηχανισμό της πήξης (λήψη ασπιρίνης, αντιπηκτικών δισκίων, ΜΣΑΦ, βιταμίνης Ε, αλκοόλ). Η τοπική εφαρμογή μινοξυδίλης και το κάπνισμα πρέπει να διακόπτεται 2 εβδομάδες πριν την μεταμόσχευση.
 • Υπαισθησία. Η μείωση ή και απουσία αισθητικότητας τόσο στην δότρια όσο και στην λήπτρια περιοχή, αποτελεί πολύ συχνή επιπλοκή. Είναι νευρικής αιτιολογίας, λόγω διατομής επιφανειακών λεπτών νευρικών κλάδων, στα πλάσια των απαραίτητων χειρουργικών χειρισμών κατά την λήψη και τοποθέτηση των μοσχευμάτων. Είναι αναπόφευκτη επιπλοκή, που δεν πρέπει να ανησυχεί τον ασθενή αφού η αισθητικότητα αποκαθίσταται σταδιακά εντός 6-12 μηνών.
 • Ουλοποίηση - Pitting. Η εμφάνιση ουλών αποτελεί επιπλοκή κάθε χειρουργικής πράξης. Η αιτιολογία της είναι σύνθετη αφού εκτός από τους χειρουργικούς χειρισμούς και την τεχνική του ιατρού, προεξάρχοντα ρόλο παίζει και η τάση στο σημείο της εκτομής, αλλά και ιδιοσυγκρασιακοί παράγοντες του ασθενούς («η τάση του να δημιουργεί ουλές»), καθώς και προηγούμενες επεμβάσεις και τραυματισμοί στην περιοχή που μειώνουν την ελαστικότητα του δέρματος. Στην FUT το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή λήψης του STRIP. Η τεχνική σύγκλεισης με την επιλογή της τριχοφυτικής ραφής ελαχιστοποιεί την εμφάνιση μετεγχειρητικής ουλής. Στην FUE η εμφάνιση ουλών στην δότρια περιοχή (donor area) συσχετίζεται με την μη τήρηση σωστών αποστάσεων κατά την λήψη των μοσχευμάτων. Ουλές μπορούν να παρατηρηθούν και στην λήπτρια περιοχή και συσχετίζονται με εργώδη – δυσχερή τοποθέτηση και δημιουργία ευμεγέθων - βαθειών θέσεων υποδοχής (Pitting). Τέλος, ουλοποίηση μπορεί να παρατηρηθεί σαν επακόλουθο άλλων επιπλοκών όπως σε περιπτώσεις μετεγχειρητικής φλεγμονής ή νέκρωσης του δέρματος. Η χρήση micropigmentation αλλά και η ίδια η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελούν τις καλύτερες πρακτικές αντιμετώπισης μετεγχειρητικών ουλών.
 • Υπερτροφική ουλή ή Χηλοειδές. Η ανάπτυξη υπερτροφικής ουλής ή χηλοειδούς αποτελεί δυνητική επιπλοκή κάθε χειρουργικής πράξης. Προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνισή τους αποτελούν η τάση στο σημείο της επέμβασης, ο βαθμός του αγγειακού τραύματος αλλά και η ιδιοσυγκρασία του ασθενή. Άτομα που έχουν «την τάση» να αναπτύσσουν χηλοειδή και ουλές δεν αποτελούν κατάλληλους υποψήφιους για μεταμόσχευση. Σε κάθε περίπτωση η λήψη λεπτομερούς ιστορικού και η ενημέρωση – συγκατάθεση του ασθενούς κρίνεται επιβεβλημένη για την αποφυγή αυτής της δυσάρεστης και επίμονης επιπλοκής.
 • Εν τω βάθει λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων. Αποτελούν σπάνια επιπλοκή. Η εφαρμογή των βασικών κανόνων της χειρουργικής (αποστείρωση, αντισηψία) και η πιστή τήρηση των αξιωμάτων της μεταμόσχευση σχετικά με την λήψη και την διατήρηση των μοσχευμάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων. Η πιστοποίηση του ιατρείου μας με το ISO 9001:2015 και η επιτυχής του αξιολόγηση με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα, και σας εξασφαλίζουν ένα σύγχρονο, φιλικό, ασφαλή, ιατρικά διαπιστευμένο και άρτιο περιβάλλον για την μεταμόσχευσή σας.

Η μεταμόσχευση μαλλιών αποτελεί μία εξαιρετικά λεπτομερής, πολύωρη, εργώδης αισθητική χειρουργική πράξη. Από την πλευρά του ιατρικού προσωπικού, απαιτεί άριστη γνώση των θεμελιωδών αρχών της χειρουργικής, κατάρτιση ολοκληρωμένου χειρουργικού πλάνου, απαρέγκλιτη εφαρμογή του και συνεχή επαγρύπνηση. Επιπρόσθετα, ο θεράπων ιατρός οφείλει να ενημερώσει τον ασθενή με πληρότητα και επιστημονική εγκυρότητα, ώστε να δημιουργήσει ρεαλιστικές – ιατρικά εφικτές προσδοκίες.

Οι εγκαταστάσεις και η επιστημονική ομάδα των Skin and Hair Medical Care και Lasermedical clinics, καθοδηγούμενη από τον Δερματολόγο – Δερματοχειρουργό Σωτήρη Θεοχάρη, με ιατρική εμπειρία άνω των 25 συναπτών ετών στο πεδίο της μεταμόσχευσης και της δερματοχειρουργικής, αποτελούν την ισχυρότερη εγγύηση για υπεύθυνη, σύγχρονη και επιτυχημένη προσέγγιση στην μεταμόσχευση μαλλιών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

product_48_2_tn.jpg
product_48_3_tn.jpg
product_48_5_tn.jpg

 

Η 25ετής κλινική εμπειρία που διαθέτουμε στη μεταμόσχευση μαλλιών, και το άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό μας προσωπικό, αποτελούν εγγύηση για τη χειρουργική αποκατάσταση της αλωπεκίας – φαλάκρας και των προβλημάτων αραίωσης του τριχωτού, με απολύτως επιτυχημένα και φυσικά αποτέλεσμα.

Για την αποκατάσταση, χρησιμοποιούμε τις δύο βασικές τεχνικές της μεταμόσχευση μαλλιών FUE ή FUT (STRIP), ή συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριστομένους 28, 16674 - Γλυφάδα

+30 210 9600930

info@skinandhairtransplant.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:30 π.μ. - 22:00 μ.μ.

Σάββατο: 09:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Κυριακή: κλειστά

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

facebook | instagram | Youtube

Copyright © 2019 - Skin & Hair Transplantation

Κατασκευη & Φιλοξενια Medical Promotion

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιητικό ISO          Πιστοποιητικό GDPR 
           
pistopoiisi         pistopoiitiko gdpr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση, τηρούμε το ιατρικό απόρρητο και είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι με τους κανόνες του GDPR.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Skinhair logo secondary