ΜΕΘΟΔΟΣ FUE

before
ΜΕΘΟΔΟΣ FUE
2210 θυλακικές μονάδες

F U E, είναι το ακρωνύμιο όπου F σημαίνει follicular, U σημαίνει unit και E σημαίνει excision (παλαιότερα extraction).

Η μέθοδος μεταμόσχευσης μαλλιών FUE είναι μια εξαιρετικά απαιτητική, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική πράξη απόσπασης μεμονωμένων τριχικών θυλάκων από τη δότρια περιοχή, με τη χρήση ειδικών κυλινδρικών χειρουργικών εργαλείων (punches) διαμέτρου 0,75 έως 1,20 mm.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μία μικροχειρουργική πράξη απόσπασης μεμονωμένων, μικρών, κυλινδρικών μοσχευμάτων, τα οποία περιέχουν μακροσκοπικά, μία ή περισσότερες τρίχες, την επιδερμίδα, το χόριο και τμήμα του υποδόριου λίπους.

Είναι η τεχνική, που απογείωσε, παγκοσμίως, τη μεταμόσχευση μαλλιών τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΙSHRS, την τριετία 2014 - 2017 αυξήθηκε κατά 64%, ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων τριχών, με πρωταγωνίστρια την εν λόγω μέθοδο.

Ιστορική πορεία της FUE

Η πρώτη ανεπίσημη αναφορά της μεθόδου γίνεται το 1995, από τους Αυστραλούς Wood και Cambell, ως Hair follicle single unit excision.

Η πρώτη επίσημη αναφορά, γίνεται τον Αύγουστο του 2002. Οι Dr. W. Rassman and Dr. R. Bernstein δημοσιεύουν στο DERMATOLOGIC SURGERY, το άρθρο «Follicular Unit Excision, Minimally Invasive Surgery for Hair Transplantation».

Επίσης εισαγάγουν το FOX test, για την αξιολόγηση των υποψηφίων. Το τεστ αυτό είναι αρωγός του ιατρού προκειμένου να αξιολογήσει το βαθμό δυσκολίας της εξαγωγής των μοσχευμάτων, για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

H πρώτη επίσημη αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία για την FUE, έγινε από τον ιατρό Δρ. Σωτήρη Θεοχάρη στο περιοδικό INFODERMA (τεύχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, 2003).

Στο ίδιο τεύχος (2003), παρουσιάστηκε και η πρώτη μεταμόσχευση με τη μέθοδο FUE του Δρ. Σ. Θεοχάρη, με 680 θυλακικές μονάδες.

Το 2004 προτείνεται από τον J. HARRIS το SAFE SYSTEM, για τη βελτίωση της διαδικασίας της FUE και την αύξηση του ποσοστού των ασθενών με θετικό FOX test.

Ο όρος προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Surgically Advanced Follicular Excision (SAFE).

Ποιό είναι το βασικό εργαλείο της FUE;

Με την είσοδο της FUE, στη μεταμόσχευση μαλλιών, έχουμε μετάβαση από τα νυστέρια (που χρησιμοποιούνται στη λήψη με τη μέθοδο strip), σε μικρά κυλινδρικά αιχμηρά εργαλεία διαμέτρου 0,75- 1,20mm, τα λεγόμενα punches, γεγονός που αποτελεί και την πρώτη διαφοροποίηση μεταξύ των μεθόδων FUE και STRIP.

punches.jpg

Tα punches χρησιμοποιούνταν, στη δερματοχειρουργική, ως εργαλεία κατά τη διάρκεια βιοψιών του δέρματος, με διάμετρο μεγαλύτερη από 2 mm. Αντίθετα, στη μεταμόσχευση μαλλιών, πριν το 1990, στην τεχνική punch - grafts, είχαν διάμετρο 5 mm.

Από το 2002, το punch επανέρχεται στην μεταμόσχευση μαλλιών και συγκεκριμένα στην FUE, αλλά έχοντας πλέον, διάμετρο 1 mm ή και μικρότερη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του punch είναι: η διάμετρος, η θέση αιχμηρού άκρου, το πάχος του τοιχώματος, ο τύπος του μετάλλου κατασκευής, η οξύτητα του άκρου, το σχήμα του άκρου.

Yπάρχουν 3 σημαντικές παράμετροι σε σχέση με το FUE punch:

  • η εσωτερική διάμετρος (η απόσταση μεταξύ των εσωτερικών ορίων του punch)

  • η εξωτερική διάμετρος (η απόσταση μεταξύ των εξωτερικών ορίων του punch) και

  • η διάμετρος διατομής (η απόσταση μεταξύ των σημείων διατομής του punch)

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των punches, στο τρόπο περιστροφής τους και στον τρόπο εξόρυξης των θυλακικών μονάδων, καθορίζουν και την εξέλιξη της μεθόδου.

Στην παγκόσμια αγορά, τα διαθέσιμα punches, συχνά, υπόσχονται ιδεώδη αποτελέσματα. Ο υποψήφιος για την επέμβαση, προς αποφυγή σύγχυσης, θα πρέπει να έχει υπόψιν του, ότι σε κάθε περίπτωση η τελική επιλογή για το punch, που θα χρησιμοποιηθεί, ανήκει στον θεράποντα ιατρό.

vimata_fue.jpg

Έχοντας 15ετή και πλέον εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής της μεθόδου FUE, ακολουθούμε 6 βασικά στάδια, τα οποία θεωρούμε, ότι οδηγούν σε προσέγγιση ιδεώδους αποτελέσματος για κάθε περίπτωση.

Τα στάδια αυτά, όπως φαίνονται από την εικόνα, που ακολουθεί, είναι:

Α. Ενημέρωση – Αξιολόγηση

Κατά τον κλινικό έλεγχο αξιολογούνται: 

  1. Τα χαρακτηριστικά της τρίχας, δηλαδή, το χρώμα τρίχας, το πάχος τρίχας (διάμετρος του στελέχους της τρίχας), ο τύπος τρίχας, το τριχόγραμμα (fu/cm2 - hairs/cm2 - mimiaturarization) και η φορά, δηλαδή η γωνία έκφυσής της

  2. O φωτότυπος του ασθενούς. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αντίθεση μεταξύ χρώματος τρίχας και χρώματος του δέρματος (φωτότυπος ΙΙΙ-IV κατά Fitzpatrick)

  3. Η τριχοσκόπηση, (hyperlink) η οποία θα μας δώσει στοιχεία για πιθανή παρουσία δερματικού νοσήματος

  4. Ο προσδιορισμός της ασφαλούς δότριας περιοχής (safe donor area)

idanikos_asthenis.jpg

Ο ιδανικός ασθενής για την FUE, όπως φαίνεται και στην παρακάτω διαφάνεια, είναι αυτός που έχει μια υγιή και πυκνή δότρια περιοχή.

Β. Προετοιμασία της δότριας περιοχής

Η προετοιμασία της δότριας περιοχής περιλαμβάνει το ξύρισμα της περιοχής και την αναισθητοποίηση της. Ανάλογα με τον τρόπο ξυρίσματος έχουμε τρεις μεθόδους: πλήρες ξύρισμα της δότριας περιοχής (shaven), ξύρισμα λωρίδας (strip shaven), ακούρευτη μέθοδος (totally unshaven – long hair FUE).

Γ. Τρόποι λήψης των μοσχευμάτων με την μέθοδο FUE

Η εξαγωγή των θυλακικών μονάδων περιλαμβάνει τη διάτρηση (punching) και την εξαγωγή της θυλακικής μονάδας. Ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής του punch, έχουμε τρεις μεθόδους:

  1. Τη χειροκίνητη (manual)

  2. Τη μηχανοκίνητη (motorized) και

  3. Τη ρομποτική (artas robotic system).

H εξαγωγή της θυλακικής μονάδας μπορεί να γίνει με τέσσερις τρόπους: με μονήρη λαβίδα, με δύο λαβίδες, με λαβίδα και βελόνα και με την χρήση ATOE και GASTROVIECHO.

Ποια είναι η καλύτερη επιλογή, η χειροκίνητη ή η μηχανοκίνητη λήψη;

Από τη μία πλευρά, στη χειροκίνητη λήψη, πετυχαίνουμε καλύτερο έλεγχο για τα πολύ λεπτά δέρματα και μικρότερο ποσοστό θυλακικής κάκωσης. Η διαδικασία θεωρείται καταλληλότερη για το ξεκίνημα αλλά είναι, σαφώς, πιο αργή διαδικασία.

Από την άλλη πλευρά, στη μηχανοκίνητη λήψη, η διαδικασία είναι ταχύτερη, ενώ πετυχαίνουμε καλύτερο έλεγχο γιατί δεν υπάρχει ανάγκη για κυκλική κίνηση ή ταλάντωση, από τον δρώντα ιατρό. Όταν εφαρμοστεί από έναν εξειδικευμένο Δερματολόγο, με εμπειρία, επιδεικνύει μικρότερο ποσοστό θυλακικής κάκωσης.

Τελικά, η επιλογή της καταλληλότερης εκ των δύο λήψεων, αποτελεί θέμα, που σχετίζεται με την προσωπική εμπειρία του ιατρού, που θα πραγματοποιήσει τη χειρουργική πράξη.

FUE χειροκίνητη λήψη
FUE μηχανική λήψη

Δ. Τοποθέτηση των θυλακικών μονάδων

Είναι, ίσως, το πιο σημαντικό στάδιο. Η μεταμόσχευση δεν είναι μια απλή πράξη μεταφοράς τριχών, από μία περιοχή σε μία άλλη, με απώτερο σκοπό, απλώς, την ποσοτική βελτίωση της δέκτριας περιοχής αλλά συνιστά μία δημιουργική καλλιτεχνική ιατρική πράξη, στην οποία κρίσιμα σημεία είναι:

  1. η φυσικότητα της εικόνας

  2. η αισθητική ισορροπία και

  3. η αποδοχή του αποτελέσματος.

Αφού, γίνει προσεκτική αναισθητοποίηση της δέκτριας περιοχής, ακολουθεί η τοποθέτηση των θυλακικών μονάδων, η οποία μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

  1. είτε με δημιουργία εξ αρχής των θέσεων υποδοχής και εν συνεχεία τοποθέτηση με λαβίδες (julliers forceps)

  2. είτε με δημιουργία εξ αρχής των θέσεων υποδοχής και εν συνεχεία τοποθέτηση με implanters (Rainbow - Lion – KEEP)

  3. είτε με ταυτόχρονη διάνοιξη και τοποθέτηση, με implanters (stick and place)

Ε. Αποκατάσταση 

Το στάδιο της αποκατάστασης περιλαμβάνει το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 10 - 15 μετεγχειρητικών ημερών, μέχρι να αποπέσουν πλήρως οι εφελκίδες και ο ασθενής να επανέλθει κανονικά στις καθημερινές του δραστηριότητες. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να ακολουθηθούν, κατά γράμμα, οι οδηγίες, που δίδονται αναλυτικά και εγγράφως, από την κλινική μας.

ΣΤ. Επανέκφυση

Το στάδιο της επανέκφυσης αποτελεί μία αγωνιώδης διαδικασία για τον ασθενή, δεδομένου ότι όλα τα μοσχεύματα αποπίπτουν προοδευτικά και η πλήρης επανέκφυση τους συντελείται, κατά μέσον όρο, γύρω στους 9 με 12 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα και με σκοπό την ασφαλέστερη επανέκφυση, εφαρμόζουμε στον χώρο μας, κατά περίπτωση, ενισχυτικές θεραπείες του τριχωτού, όπως τοπικά διαλύματα μινοξιδίλης, φιναστερίδη ή αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP κ.ά.

JULLERS
implants.jpg
sharp.jpg

Ε. Αποκατάσταση 

Το στάδιο της αποκατάστασης περιλαμβάνει το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 10 - 15 μετεγχειρητικών ημερών, μέχρι να αποπέσουν πλήρως οι εφελκίδες και ο ασθενής να επανέλθει κανονικά στις καθημερινές του δραστηριότητες. Στο διάστημα αυτό θα πρέπει να ακολουθηθούν, κατά γράμμα, οι οδηγίες, που δίδονται αναλυτικά και εγγράφως, από την κλινική μας.

ΣΤ. Επανέκφυση

Το στάδιο της επανέκφυσης αποτελεί μία αγωνιώδης διαδικασία για τον ασθενή, δεδομένου ότι όλα τα μοσχεύματα αποπίπτουν προοδευτικά και η πλήρης επανέκφυση τους συντελείται, κατά μέσον όρο, γύρω στους 9 με 12 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα και με σκοπό την ασφαλέστερη επανέκφυση, εφαρμόζουμε στον χώρο μας, κατά περίπτωση, ενισχυτικές θεραπείες του τριχωτού, όπως τοπικά διαλύματα μινοξιδίλης, φιναστερίδη ή αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP κ.ά.

Μηχανική λήψη FUE (motorized)

motorized_new1.jpg
motorized_new2.jpg

Κρίσιμα σημεία τα οποία καθιστούν την FUE εξαιρετικά απαιτητική ιατρική πράξη

Υπάρχουν κάποια σημεία στη μεταμόσχευση μαλλιών , τα οποία καθιστούν τη μέθοδο FUE, ως μία πολύ απαιτητική ιατρική πράξη και ταυτόχρονα ως πρόκληση για τον έμπειρο και καλά καταρτισμένο επεμβατικό ιατρό.

Τα σημεία αυτά, τα οποία αφορούν τόσο στην ανατομία τρίχας – δέρματος, όσο και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασθενούς , είναι τα παρακάτω:

  • Η γωνία εξόδου της τρίχας διαφέρει από την γωνία του θυλάκου.

  • Η διαπλάτυνση της θυλακικής μονάδας (Απομάκρυνση των τριχών της θυλακικής μονάδος όσο κατερχόμαστε, όπως τα λουλούδια μέσα σε ένα ανθοδοχείο, ενώ στην επιφάνεια εμφανίζονται ενιαία)

splay

  • Ο προσδιορισμός του σωστού βάθους διείσδυσης, ώστε να μην προκαλείται απόσπαση της οροφής της θυλακικής μονάδας, ούτε ενταφιασμός της

  • Η χρήση του κατάλληλου τύπου punch και της κατάλληλης διαμέτρου, ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τρίχας και του δέρματος του υποψηφίου

  • Προκειμένου για μηχανοκίνητη λήψη, η επιλογή του σωστού τρόπου λειτουργίας της συσκευής (πλήρης περιστροφή – rotation mode, ταλάντωση - oscillation mode, συνδυαστικά rotooscillation mode).

  • Η λεπτομερής κλινική εκτίμηση προεγχειρητικά των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υποψηφίου, όπως είναι η ελαστικότητα του δέρματος, το μήκος του τριχικού θυλάκου, η ίνωση, η πρόσφυση του τριχικού θυλάκου (tethering).

Ξύρισμα ή όχι στη δότρια περιοχή κατά τη λήψη των θυλακικών μονάδων - μοσχευμάτων;

Για λήψη θυλακικών μονάδων μεγαλύτερη των 800 - 1000 και για λόγους ασφαλείας, ναι ξυρίζουμε την περιοχή.

Για μικρότερη λήψη εφαρμόζουμε την strip shaven FUE (δηλαδή ξύρισμα λωρίδας πλάτους 2cm), τη micro-strips shaven FUE (δηλαδή ξύρισμα μικρών λωρίδων 1 cm, με ενδιάμεση παραμονή κανονικής τριχοφυίας), ή τέλος την unshaven FUE (δηλαδή απόσπαση των τριχοθυλακίων χωρίς καθόλου ξύρισμα).

mosxeumata

Γιατί επιλέγουμε την FUE στην πλειοψηφία των περιστατικών μας;
Τι θα πρέπει να προσέχει ο ιατρός της FUE μεταμόσχευσης;
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου μεταμόσχευσης FUE
Συμβάντα, που παρατηρούνται κατά τη φυσιολογική εξελικτική διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών
Οι συχνότερες επιπλοκές περιλαμβάνουν τα παρακάτω

Ενδεικτικά Περιστατικά

 

Η 25ετής κλινική εμπειρία που διαθέτουμε στη μεταμόσχευση μαλλιών, και το άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό και παραϊατρικό μας προσωπικό, αποτελούν εγγύηση για τη χειρουργική αποκατάσταση της αλωπεκίας – φαλάκρας και των προβλημάτων αραίωσης του τριχωτού, με απολύτως επιτυχημένα και φυσικά αποτέλεσμα.

Για την αποκατάσταση, χρησιμοποιούμε τις δύο βασικές τεχνικές της μεταμόσχευση μαλλιών FUE ή FUT (STRIP), ή συνδυασμό αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριστομένους 28, 16674 - Γλυφάδα

+30 210 9600930

info@skinandhairtransplant.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:30 π.μ. - 22:00 μ.μ.

Σάββατο: 09:00 π.μ. - 15:30 μ.μ.

Κυριακή: κλειστά

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

facebook | instagram | Youtube

Copyright © 2019 - Skin & Hair Transplantation

Κατασκευη & Φιλοξενια Medical Promotion

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πιστοποιητικό ISO          Πιστοποιητικό GDPR 
           
pistopoiisi         pistopoiitiko gdpr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση, τηρούμε το ιατρικό απόρρητο και είμαστε απολύτως εναρμονισμένοι με τους κανόνες του GDPR.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Skinhair logo secondary